نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پيگيري مرکز خدمات کشاورزي آسفيچ در تهران


به گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ؛ جلسه پيگيري استقرار مرکز خدمات کشاورزي آسفيچ برگزار شد .

اين جلسه که با حضور بخشدار و شوراي اسلامي آسفيچ با معاونت هماهنگي امور استانها در وزارت جهاد کشاوري در محل تهران برگزار شد .

بخشدار آسفيچ افزود : با توجه به پيگيري ها و جلسه اي که تشکيل شد اميدواريم با شناساندن ظرفيت هاي کشاورزي  بخش بتوانيم اين مرکز را در محل بخش استقرار دهيم .