نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پايان طرح واگذاري 15 دستگاه بَكهولودر به دهياريهاي استان

سایت بخشداری آسفیچ

پايان طرح واگذاري 15 دستگاه بَكهولودر به دهياريهاي استان
دو دستگاه خودرو بَكهولودر به ارزش 4 ميليارد و 380ميليون ريال به دهياريهاي كمكوئيه و حسين آباد ده عسكر از بخش آسفيچ دواگذار شد.   
به گزارش دفتر امور روستايي شوراها / مديركل دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري گفت : در راستاي طرح واگذاري ماشين آلات عمراني ،  با تحويل دو دستگاه به دهياريهاي فوق پرونده 15 دستگاه فاز اول به دهياريهاي واجد شرايط بسته شد.


يارمند افزود : در ادامه طرح واگذاري ماشين آلات عمراني در فاز دوم قرار است پس از نياز سنجي از دهياريهاي استان و مشخص شدن دستگاه مورد نياز دهياريها، تا پايان سال اين طرح اجرا و دستگاههاي مورد نياز به دهياريهاي واجد شرايط تحويل گردد.
وي گفت:در فاز اول طرح واگذاري ماشين آلات عمراني ، 15 دستگاه بكهولودر از ابتداي سال به دهياريهاي استان واگذار گرديد.
يارمند اعتبار تعلق گرفته برای خرید هر خودرو را 2190 میلیون ريال عنوان كرد كه 80 درصد این اعتبار از محل تسهيلات درآمدزايي پست بانك با نرخ 8 درصد و 20 درصد هم آوردۀ خود دهیاری ها  بوده است.