نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع به کار نمايندگي ثبت احوال بخش آسفيچ

سايت بخشداري آسفيچ

به گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ ؛ نيروي جديد نمايندگي ثبت احوال شهرستان در بخش شروع به کار نمود .

بخشدار آسفيچ : "علي رضا تيموري "  از همه کساني که به نحوي کمک ما بودن در امر گرفتن نمايندگي  تشکر نمود و افزود : بهتر است مردم با اين نمايندگي همکاري بيشتري داشته باشند تا ما هم بتوانيم ساير نمايندگي هاي مورد نياز را در بخش مستقر نماييم .

 "در ضمن نيروي ثبت احوال در روزهاي  دوشنبه و چهار شنبه در محل بخشداري آماده خدمت رساني به مردم بخش مي باشد ."