نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ستاد انتخابات بخش آسفيچ تشکیل شد

سايت بخشداري آسفيچ

به گزارش روابط عمومی بخشداري آسفيچ ؛ طی احکام جداگانه ای از سوی بخشدار و رئیس هیأت اجرایی ستاد انتخابات بخش آسفيچ، اعضای ستاد انتخابات بخش آسفيچ  در برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری به شرح ذیل منصوب شدند:

آقایان ("امیرحسین تیموری : دبیرستاد انتخابات )  ("محمد صادق صادقی:  مسئول امور آموزش و اطلاع رساني)  ("مهدي اميري: مسئول امورفناوری و اطلاعات ) ( "سعید تیموری : مسئول امور تدارکات و پشتیبانی)

بخشدار آسفيچ در این احکام آورده است: مقتضي است با بهره گيري از همه ظرفيت هاي و امکانات بخش و با رعايت دقيق قوانين و مقررات مربوطه به انتخابات و نيز همکاري و هماهنگي با مسئول ستاد انتخابات شهرستان  و نيز مسئول کميته هاي ذيربط در ستاد انتخابات استان ، زمينه برگزاري انتخابات سالم و حماسي را فراهم آوريد .