نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مردمی و اعضای شورای اسلامی روستای کویجان با نماینده ولی فقیه آیت الله ناصری

سایت بخشداری آسفیچ

✅ دیدار مردمی و اعضای شورای اسلامی روستای کویجان بخش آسفیچ با نماینده ولی فقیه آیت الله ناصری در خصوص پیگیری مسائل روستا