نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درختکاري پارک جنگلي کوهساران وحدت آباد انجام شد

سايت بخشداري آسفيچ

به گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ ؛ بخشدار آسفيچ از مرحله درخت کاري پارک جنگلي کوهساران روستاي وحدت آباد بازديد نمود .

بخشدار آسفيچ افزود : با توجه به طبيعت زيبايي که بخش آسفيچ دارد بايد زيرساخت هاي مناسبي جهت جذب گردشگر در بخش  فراهم نمود و همچنين اين نمونه کارها ميتواند در جذب گردشگر تاثيربسيار زيادي داشته باشد .

بخشدار آسفيچ ازاعضاء شوراي اسلامي روستاي وحدت آباد و همچنين همه کساني که در اين زمينه تلاش نمود اند از زحماتشان تشکرو قدرداني نمود .