نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور پرشور و باشکوه بسیجیان گردان بیت المقدس از حوزه مقاومت شهید شوشتری بخش آسفیچ در فراخوانی چهارم آبان

سایت بخشداری آسفیچ

حضور پرشور و باشکوه بسیجیان گردان بیت المقدس از حوزه مقاومت شهید شوشتری بخش آسفیچ در فراخوانی چهارم آبان