نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی جشنواره تولیدات و محصولات بومی و محلی

سایت بخشداری آسفیچ

به گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ ؛ جلسه هماهنگی جشنواره تولیدات و محصولات بومی و محلی روستاهای بخش آسفیچ با حضور بخشدار آسفیچ و اعضاء کمیته در محل بخشداری برگزار گردید.