نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای وحدت آباد با بخشدار آسفیچ

بخشداری آسفیچ

به گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ ؛ شورای وحدت آباد پیرامون مسائل روستا جلسه ای با بخشدار آسفیچ برگزار نموده اند .

در این جلسه که شورای وحدت آباد گزارشی از اقدامات انجام شده در روستا ارائه نموده اند و برنامه های پیشنهادی و قابل اجرا در سال 94 را  بیان نموده اند .