نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای بهداشت برگزار شد

سایت بخشداری آسفیچ

جلسه شورای بهداشت با حضور بخشدار ، پزشک مرکز بهداشتی -درمانی ،مسئول دامپزشکی ،کارشناسان بهداشت محیط،شورای اسلامی آسفیچ برگزار شد .

در این جلسه مسائل و مشکلات بهداشتی موجود در این منطقه شامل : جمع آوری زباله از سطح روستاها به روش های بهداشتی ،جمع آوری کود حیوانی از معابر و بوی نامطبوع مرغداری ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد همکاری لازم توسط شورا اسلامی روستاها و مرکز جامع سلامت بخش برای رفع این مشکلات به عمل آید