نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه با نخبگان و صاحب نظران در بخش آسفيچ


به گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ ؛ بخشدار آسفيچ جلسه اي با نخبگان و صاحب نظران در بخش آسفيچ  برگزار نمود .

در اين جلسه که از نخبگان و صاحب نظران دعوت شده بود  نقطه نظرات خود را درباره مسائل مربوط به بخش ارائه نموده اند .

 بخشدار آسفيچ در اين جلسه افزود : اين جلسه براي ما خيلي مهم  مي باشد و تلاش براي تداوم آن را خواهيم نمود وي  تشکيل اين نوع جلسه ها را خيلي مهم دانست که ميتواند راه حل هايي که از اين جلسه ها بيرون مي آيد براي بخش کارگشاه و مفيد باشد .