نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدير شد .

سايت بخشداري آسفيچ

به گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ ؛ از کليه دهياران ، اعضاي شوراي اسلامي روستاها  و مسئولان ادارات بخش آسفيچ توسط بخشدار تقدير شد .

طي جلسه اي که در محل بخشداري برگزار شد بخشدار آسفيچ از زحمات کليه دهياران ، اعضاي شوراها و مسئولين ادارات بخش آسفيچ به واسطه زحماتي که در سال جاري کشيده اند تقدير به عمل آورد .

در پايان اين مراسم از زحمات آقاي معصومي مسئول دامپزشکي آسفيچ تقدير به عمل آمد و آقاي تيموري به عنوان مسئول جديد دامپذشکي آسفيچ معرفي گرديد .