نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کمیته اشتغال و توسعه بخش

سایت بخشداری آسفیچ

جلسه کمیته اشتغال و توسعه بخش در خصوص بررسی مشاغل خرد روستایی
 با حضور بخشدار آسفیچ، اعضای شوراهای اسلامی روستا و صاحب نظران در محل بخشداری برگزار شد.
بخشدار آسفیچ به ضرورت توجه به مشاغل خانگی خرد و خانگی اشاره کرد و گفت: توسعه مشاغل خانگی زمینه ساز ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و بخش کشاورزی است.


علیرضا تیموری بخشدار آسفیچ با اشاره به بستر مناسب کشاورزی بخش آسفیچ گفت: این بخش دارای  استعداد های زیادی  در بخش کشاورزی است که توجه به این بخش باعث رشد وتوسعه بیشتر منطقه می شود.