نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسي مصوبه هاي شوراهاي اسلامي در کميته انطباق

سايت بخشداري آسفيچ

به گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ ؛ جلسه کميته انطباق بخشداري با حضور بخشدار و کارشناسان مربوطه در محل بخشداري برگزار گردد .

در اين جلسه مصوبه هاي شوراهاي اسلامي بررسي شد .