نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشدار آسفيچ : نياز به جلسه ها و تقسيم کار بيشتري داريم .


به گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ ؛ در جلسه اي که با رئيس شورا و دهيار آسفيچ در مورد مسائل و مشکلات روستا برگزار شد ، بخشدار آسفيچ افزود :با توجه به اينکه روستاي آسفيچ جاي کار و تلاش بسياري دارد  ما نيز نياز به تشکيل جلسه هاي متعدد و تقسيم کار بيشتري داريم تا بتوانيم مسائل مربوطه را به خوبي مديريت کنيم و پيش ببريم.

وي در ادامه افزود : يکي از اهداف مهم ما در اين سال فراهم نمودن زير ساخت هاي گردشگري در بخش مي باشد که با توجه به اينکه  استعداد بسيار زيادي در بخش در اين زمينه وجود داري  بايد به اين موضوع اهميت بيشتر داده شود .