نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازید از خانواده شهید محمدرضا تیموری روستای وحدت آباد.


 به گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ ؛ بخشدار آسفیچ از خانواده شهید محمد رضا تیموری روستای وحدت آباد  بازدید نمود و از صبر و اسقامت این خانواده تقدیر نمود .