نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازگشايي پاکت هاي استعلام قيمت تکميل ساختمان دهياري آسفيچ

سايت بخشداري آسفيچ

به گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ؛ بازگشايي پاکت هاي استعلام قيمت  تکميل ساختمان شماره 1 دهياري آسفيچ با مشاکت 11 پيمانکار در سطح بخش برگزار شد .

بخشدار آسفيچ افزود : با توجه به اينکه دهياري آسفيچ نياز مبرم به استفاده از اين ساختمان دارد تمام تلاش خود را جهت تکميل فوري اين ساختمان و با استفاده از پيمان کار بومي بخش انجام خواهيم داد.

و همچنين مقرر گرديد که در صورت تکميل پروژه در هفته دولت به بهره برداري برسد .