نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دوره ای بازرسان دفتر بازرسی استانداری یزد ار بخشداری آسفیچ

سايت بخشداري آسفيچ

به گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ ؛ بازرسان دفتر بازرسی استانداری یزد از بخشداری آسفیچ بازرسی نموده اند .