نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد بخشدار آسفيچ از طرح نوبر روستاي حسين آباد ده عسکر

سايت بخشداري آسفيچ

به گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ ؛ بخشدار آسفيچ از طرح نوبر روستاي حسين آباد بازديد نمود و در جريان اقدامات صورت گرفته قرار گرفت .