نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد بخشدار آسفيچ از جشنواره دستهاي کوچک و انديشه هاي بزرگ مجتمع امير کبير آسفيچ

سايت بخشداري آسفيچ

به گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ ؛ بخشدار آسفيچ به همراه رئيس آموزش و پرورش شهرستان از جشنواره " دستهاي کوچک و انديشه هاي بزرگ " مجتمع آموزشي و پرورشي امير کبير آسفيچ بازديد نمودند .

"تيموري " بخشدار آسفيچ افزود:  اين جشنواره ها مي تواند نقش بسيار زيادي در کشف استعداد دانش اموزان در همه زمينه ها باشد و همچنين از مسئولين برگزاري اين جشنواره تقدير و تشکر نمود .