نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولين جلسه شوراي مشورتي توسعه روستايي آسفيچ در سال جديدبرگزار شد

بخشداري آسفيچ

به گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ ؛ در سال جديد اولين جلسه  شوراي مشورتي  روستاي آسفيچ برگزار شد .

اين جلسه که امسال با نامي جديد کار خود  را آغاز نموده است هدف خود را در راستاي  همه مسائل مهم و اولويت دار در روستا انتخاب  نموده است . و همچنين راهکار هايي جهت حل مشکلات روستا و تقسيم کار بر اساس توانايي فرد صورت ميگيرد .

تيموري بخشدار آسفيچ افزود : اين جلسه  با توجه به اينکه متشکل از عموم مردم و مسئولين روستا مي باشد براي ما از اهميت فراواني برخوردار مي باشد . وي همچنين در ادامه افزود که : اگر ما بتوانيم در اين جلسه مشورتي نقش خود را به درستي ايفا کنيم درصد بسياري از مشکلات روستاي آسفيچ حل و گامي به جلو براي مرکز بخش برداشته خواهد شد .