نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه یزد


به گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ؛ نحوه دریافت کالابرگ خانوارهای مصرف کننده نفت سفید:

بدین وسیله به اطلاع کلیه خانوارهای روستایی فاقد گاز طبیعی که نسبت به ثبت نام کالابرگ نفت سفید مرحله دوم که در سامانه تجارت آسان، اقدام و مدارک هویتی خود و افراد تحت تکفل را به ناحیه یا فروشندگی های نفت سفید تحویل نموده اند، می رساند که از تاریخ شنبه 16/12/93 با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی سرپرست خانوار و مدارک سکونتی خود جهت دریافت کالابرگ به نواحی این شرکت واقع در شهرستان محل سکونت خود مراجعه نمایند.