نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استفاده از کشاورزي مدرن هدف روستاي وحدت آباد

سايت بخشداري آسفيچ

به گزارش روابط عمومي بخشداري آسفيچ ؛  در برنامه بازديد از روستا ها و بررسي مشکلات روستائيان اين هفته از روستاي وحدت آباد بازديد و مسائل مربوطه مورد بررسي قرار گرفت .

در اين جلسه که با حضور بخشدار و کارشناس شوراها و دهياري وهمچنين اعضاي شورا و دهياري وحدت آباد برگزار شد مقرر گرديد مسائل مهم  روستا با جديدت بيشتر و برنامه منظم تري نسبت به قبل با اولويت بندي دنبال شود .

بخشدار آسفيچ در اين جلسه افزود : با توجه به اينکه مسائل و مشکلات روستاها گسترده مي باشد بايد برنامه ما در اين جهت باشد که با اولويت بندي مشکلات و به سرانحام رساندن آن به جلو حرکت کنيم .

تيموري در ادامه افزود : با توجه به اينکه روستاي وحدت آباد استعداد زيادي در بخش کشاورزي دارد مطلوب است که در اين زمينه با همت بيشتر کار شود  و همچنين استفاده از کشاورزي مدرن  وجايگزين نمودن آن به جاي کشاورزي سنتي  مي تواند کمک بسيار زيادي به اين روستاي زيبا بکند .