نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی هیئت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری در بخش آسفیچ مشخص شد .

سایت بخشداری آسفیچ

به گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ , اسامی هشت نفر معتمدین هیئت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری در بخش آسفیچ مشخص شد .

جلسه سی نفر از معتمیدن بخش آسفیچ برگزار گردید و با رای گیری هشت نفر به عنوان معتمدین هیئت اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری انتخاب گردیدند .