نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اختصاص 30 میلیارد ریال به روستاهای فاقد دهیاری

سایت بخشداری آسفیچ

اختصاص 30 میلیارد ریال به روستاهای فاقد دهیاری
به گفته مديركل دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري يزد  مبلغ۳۰میلیاردریال به روستاهای فاقددهیاری اختصاص یافته است